BRABO satsar på cirkulära system

12 april 2024

Stockholm, Sverige.BRABO är ett familjeägt bostadsföretag med en stark närvaro i Stockholmsområdet och en tydlig hållbarhetsprofil. Ett exempel på detta är ett av företagets senaste projekt, en hyresfastighet i Väsby Park norr om Stockholm, där Orbital Shower har installerats i ett antal utvalda lägenheter.

Genom sitt moderbolag, Mattssons Fastighetsutveckling, har BRABO redan tagit steg mot att förändra hur fastighetsbranschen tänker om hållbarhet. Tio Orbital Shower har tidigare installerats i koncernens kommersiella fastighetsprojekt i Norrköping.

- Att installera Orbital Shower i utvalda fastigheter är ett naturligt steg i vårt arbete för att hitta cirkulära system som gör att vi kan bli ännu mer hållbara och resurseffektiva. Orbital har en spännande produkt som vi har valt att testa, säger Rikard Edenius, vd på BRABO.

Som ett ledande fastighetsföretag har BRABO insett att branschen står för en stor andel av Sveriges utsläpp. Därför har de satt upp tydliga mål för att minska sin klimatpåverkan och strävar efter att bli klimatneutrala senast 2030. Det innebär att alla deras projekt som startar från och med 2030 ska certifieras enligt Noll-CO2 eller liknande standarder.

Fyra områden för positiv inverkan

BRABO har identifierat fyra viktiga områden där de kan göra en positiv inverkan. Först och främst satsar de på hållbarhet i alla led. Solceller installeras på taket av deras byggnader för att generera egen elektricitet, vilket inte bara gör fastigheterna självförsörjande utan ger även ekonomiska fördelar för investeringar i solenergi.

Miljösmarta kök är en annan viktig punkt på BRABOs agenda. De har tillsammans med finska köksleverantören Puustelli utvecklat innovativa kök som inte bara har modern design utan också är hållbara och återvinningsbara.

För det tredje kompenserar BRABO även aktivt för sina klimatutsläpp genom trädplantering. Genom det Plan Vivo-certifierade trädplanterings-projektet ArBolivia i Bolivia kompenserar de för 30 ton CO2 per lägenhet som byggs. Detta initiativ stödjer inte bara klimatet, utan hjälper också småbrukare och främjar biologisk mångfald.

Och slutligen har BRABO också tagit cirkulär hållbarhet till en ny nivå genom att installera Orbital Shower i en hyresfastighet. Orbitals cirkulära duschsystem sparar stora mängder vatten och energi och minskar väsentligt utsläppen av CO2.

Genom att integrera innovation och hållbara lösningar i sina projekt visar BRABO att det är möjligt att bygga en mer hållbar framtid, ett steg i taget.

Information och pressfrågorKontakta os