Orbital Shower i nytt life science center

5 mars 2024

Hagastaden norr om Stockholm. Forskaren håller på att ta form. Det är en innovativ fastighet som ska bli en ny hub för kunskapsutbyte och samarbete mellan världsledande aktörer inom vård, forskning och näringsliv.

Forskaren kommer att bli en unik fastighet där det viktiga målet är att främja nya innovationer inom life science och health tech. Fastigheten blir totalt 24 000 m2 och ska rymma kontor och stora gemensamma ytor. På gatunivå kommer man att välkomna allmänheten och det kommer att finnas plats för utställningar och events.

Bakom projektet står fastighetsbolaget Vectura som har som affärsidé att utveckla, förvalta och äga hållbara, innovativa fastigheter. Vectura arbetar i nära samverkan med de som berörs och skatrivas på plats i många år framöver. Med sin nära koppling till Wallenbergsfären har företaget också ett historiskt engagemang för medicinsk vetenskaplig forskning, vilket passar väl in i projektet Forskaren.

I arbetet med Forskaren har Vectura haft tät kontakt med människor inom näringsliv, vård, forskning, arkitektur, konst och boende i området, allt för att skapa en miljö där innovationer och samarbete kan frodas.

Som ett resultat av samarbetet med de olika aktörerna har man satsat extra på de gemensamma utrymmena, med hållbarhet som självklar del i projektet. I det ingår att erbjuda hyresgästerna möjlighet att duscha under arbetsdagen. I lokalerna installeras därför Orbital Shower som gör det möjligt att ta långa härliga duschar och samtidigt spara både vatten och energi.

Information och pressfrågorKontakta os