Hur Tap fungerar

Tekniken bakom upplevelsen.

Hur det fungerar

Orbital Tap är en innovativ vattenbesparande installation som är utformad för att effektivt hantera och återanvända vatten. Den sparar upp till 100% av det vatten som används i handfatet, för att sedan återanvända det för toalettspolning. Orbital Tap är enkel att installera och ger minskad vattenförbrukning – bra för planeten, för dig som användare och för din ekonomi. Välj om du vill ha delar av eller hela upplevelsen.

Välj din kran

Välj vilken kran du vill från Orbital eller en annan leverantör.

Fresh Mesh Filter

När du använder kranen passerar vattnet genom ett Fresh Mesh filter. Filtert har en filterstorlek på 1 mikron, vilket säkerställer noggrann filtrering.

Vattenlagring och behandling

Det filtrerade vattnet lagras i Orbital Tank. Tanken har en kapacitet på 4 liter. Vattnet UV-behandlas för att säkerställa att det förblir rent och säkert för återanvändning. Eventuellt överskottsvatten leds till avloppssystemet som vanligt avloppsvatten.

Pumpsystem

Vattnet från Orbital Tank pumpas vidare till toaletten. Systemet aktiveras automatiskt. När toalett cisternen behöver vatten fylls den med vatten från Orbital Tank. Om det inte skulle finnas tillräckligt med vatten i Orbital Tank fylls den med vatten från den inkommande vattenledningen. Toaletten kommer alltid ha vatten att spola med.

Automatisk återanvändning

Varje gång du spolar toaletten används återvunnet vatten från Orbital Tank.

Orbital Tap

Den kompletta Orbital-upplevelsen.

Utforska Tap->

Smart nyttjande av jordens vatten.

Det färskvatten vi har här på jorden är en ändlig resurs, och bristen på det är ett allt större problem världen över. Därför ligger vårt främsta fokus på att utveckla teknik som gör det möjligt att använda vatten på ett smartare sätt.

Läs mer->

Förbeställ din Tap

Konfigurera din Orbital-produkt idag. Börja bidra till smartare användning av världens vatten.

Designa och beställ->